Therapeutisch elastische kousen

Vergoeding therapeutisch elastische kousen - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wat is de gebruikstermijn van de therapeutisch elastische kousen?

De minimale gebruikstermijn is 12 maanden.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Bijzonderheden

Zorg en Zekerheid vergoedt geen kousen voor de nabehandeling van spataderen, of klasse 1 kousen.