Valhelm

Vergoeding valhelm - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, dit hulpmiddel komt ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Nee, je kunt direct contact opnemen met OIM Orthopedie.

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Je behandelend arts.

Wat is de gebruikstermijn van een valhelm?

De gebruikstermijn is 1,5 jaar.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.