Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen - Zorg en Zekerheid

Moet ik een eigen bijdrage of eigen risico betalen?

Ja, verbandschoenen komen ten laste van je eigen risico. De hoogte daarvan vind je terug in de polisvoorwaarden. Of je een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg je al hebt gebruikt. De zorg door je huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

Voor verbandschoenen geldt geen eigen bijdrage.

Heb ik vooraf toestemming nodig van Zorg en Zekerheid?

Ja. 

Wie mag dit hulpmiddel voorschrijven?

Behandelend arts, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Krijg ik het in eigendom of in bruikleen?

Je krijgt het in eigendom.

Wat is de gebruikstermijn van verbandschoenen?

De minimale gebruiksduur is 18 maanden.