Koen van Loon

Mijn functie bij OIM Orthopedie is een combinatie van leidinggeven aan adviseurs en mijn eigen werkzaamheden als adviseur. Ik werk met name met kinderen.

De wereld van orthesiologie en prothesiologie is enorm in beweging. Langzaam maar zeker blijven de partijen over die kwaliteit bieden aan hun klanten. Mijns inziens is OIM Orthopedie er één van. We halen als team geregeld mooie resultaten. Ik probeer een zo hoog mogelijke kwaliteit van hulpmiddelen aan mijn klanten te bieden. Dat streven geef ik ook mee aan mijn team.