Martin Bijlsma

Ik werk veel samen met revalidatieartsen en fysiotherapeuten. Tijdens een consult kijken we welke voorziening het beste past bij de klant. We bepalen het te volgen traject van maatname, passen en looptraining. De maatname en correctie van het model voer ik uit. Aan de hand van het gecorrigeerde model wordt het product gemaakt. Als het product klaar is, passen we het bij de klant en kijken we in hoeverre de voorziening voldoet.

Tijdens de fysiotherapie komen er hoogstwaarschijnlijk nog een paar aanpassingen van de voorziening naar voren. Die voeren we uit tijdens of na ons multidisciplinaire overleg. Nadat de aanpassingen gedaan zijn, is OIM Orthopedie verantwoordelijk voor de nazorg van de prothese.

Iets heel anders waar ik me mee bezig heb gehouden is een project in Ghana, waarbij we in samenwerking met revalidatiecentrum Reade drie tweewekelijkse trainingen gaven aan orthopedisch instrumentmakers en fysiotherapeuten. Er is bewust gekozen om op te leiden en te laten oefenen in de praktijk. Het was mooi om te zien dat de praktische kennis en mogelijkheden in Ghana op een redelijk niveau staan.