KAM

KAM

20 maart 2023

KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. De KAM afdeling is met name gericht op de kwaliteitszorg. We willen voortdurend verbeteren om aan te sluiten bij de eisen en wensen van onze klanten. Daarbij geldt dat we voor alle klanten (gebruiker, zorgverzekeraar en arts) de beste oplossing nastreven die past bij de persoonlijke situatie. We doen dat met geprotocolleerd onderbouwde zorgplannen en productkeuzes.

Het voldoen aan de erkenningsregeling van de SEMH speelt hierin een belangrijke rol. Eveneens meet de KAM-afdeling de kwaliteit door onder andere het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De arbozorg binnen OIM Orthopedie is er met name op gericht om arbeidsrisico's te inventariseren en te beheersen.

Vacatures