Partner in de ontwikkeling van zorg

Partner in de ontwikkeling van zorg

  • Wij zijn actief lid van de branchevereniging NVOS Orthobanda.
  • Wij zijn actief lid en sponsor van de Internationale Vereniging voor Prothesen en Orthesen ISPO.
  • Wij stellen samen met collega-bedrijven, zorgverzekeraars, zorginstellingen en artsen protocollen op ter waarborging van de kwaliteit van de zorg.
  • Wij doen samen met diverse partners onderzoek naar verbeterde zorg en betere hulpmiddelen.
  • Wij zijn landelijke gesprekspartner van zorgverzekeraars.
  • Wij zijn kritische gesprekspartner van het Zorginstituut (voorheen het College voor Zorgverzekeringen).
  • Wij overleggen geregeld met patiëntenverenigingen over de verbetering van onze zorg.

NVOS Orthobanda

OIM Orthopedie is een actief lid binnen NVOS-Orthobanda: de branchevereniging van leveranciers van orthopedische hulpmiddelen en compressietherapie. Wij nemen deel aan verschillende commissies. Van hieruit komen we op voor de belangen van onze klanten. Niet alleen kwaliteit is een belangrijk speerpunt, maar ook pleiten we ervoor dat onze hulpmiddelen ook in de toekomst vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Federatie PAS

Met drie andere schoentechnische bedrijven maken wij deel uit van Federatie PAS. In deze Federatie hebben orthopedische schoentechnische bedrijven hun krachten gebundeld. Zo bieden wij een keurmerk voor cliënten, specialisten en belangenorganisaties.
Federatie PAS heeft als doel wetenschappelijk onderzoek binnen de orthopedische schoentechniek verder te stimuleren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we onze interne opleidingen en trainingen optimaliseren. Ook toetsen wij de nieuwe producten en innovatieve technieken voordat wij ze jou aanbieden. Samen brengen we het orthopedisch schoentechnisch komPAS uit: een overzichtelijk handboek voor de huisarts en specialist, dat een helder beeld geeft van mogelijke voetklachten en waarin de expertise en praktische oplossing van de orthopedisch schoentechnicus wordt samengevat. 
De deelnemers naast OIM Orthopedie zijn Buchrnhornen, Hanssen Footcare en Penders Voetzorg.

Voetwereld

Wij zijn partner van Voetwereld.nl. Hier vind je uitgebreide informatie op het gebied van voetverzorging, specifieke voetklachten en algemeen schoenadvies. Via deze website kun je bij ons terecht voor een uitgebreide voetscan. Daarmee stellen wij exact de juiste diagnose vast, waarna wij de vervolgstappen in de behandeling met je bespreken.