Wij zijn een door de SEMH erkende leverancier Wij zijn een door de SEMH erkende leverancier

Wij zijn een door de SEMH erkende leverancier

Sinds 1995 is OIM Orthopedie een door de SEMH erkende leverancier. SEMH staat voor Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische hulpmiddelen. Als onafhankelijke stichting voorzien ze hulpmiddelenzorg leveranciers van een keurmerk. De eisen waaraan erkende leveranciers moeten voldoen zijn opgesteld in samenspraak met de branche, gebruikersorganisatie en zorgverzekeraars.

De SEMH toetst jaarlijks onze dienstverlening

Als leverancier in de gezondheidszorg wordt OIM Orthopedie jaarlijks getoetst door de SEMH. De eisen waaraan leveranciers moeten voldoen, zijn vastgelegd in erkenningsregelingen.

Voor de zorg van OIM Orthopedie gelden twee erkenningsregelingen:

  • Orthopedische Instrumentmakerijen (OIM)
  • Therapeutische Elastische Kousen (TEK)

Per erkenningsregeling kijkt de SEMH naar de kwaliteit van de dienstverlening: vanaf de eerste afspraak tot aan de levering van het hulpmiddel.

Erkende leveranciers leveren goede zorg

De leveranciers die zijn erkend (herkenbaar aan het SEMH logo), leveren dus kwalitatief goede zorg. Deze erkenning is niet alleen belangrijk voor de leveranciers zelf maar ook voor onze klanten en voor zorgverzekeraars. Dankzij de erkenning van de SEMH heeft de klant een waarborg voor kwaliteit en kennis en de zorgverzekeraar weet dat het verzekeringsgeld bij deze leveranciers goed is besteed.

Kijk op www.semh.info voor meer informatie over de SEMH.

Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT)

Onze orthopedisch adviseurs staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen (KWOT). Dat betekent dat al onze adviseurs een erkend diploma hebben en voldoen aan de eisen die het KWOT stelt op het gebied van scholing, deskundigheidsbevordering en werkervaring.