Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Je krijgt een salaris dat is gebaseerd op je functie en gekoppeld aan een schaal. Welke schaal precies is afhankelijk van je cao. Als je je goed ontwikkelt, groei je door binnen je schaal of naar een volgende schaal. Dat gebeurt op basis van je prestaties, houding en gedrag. Naast een verticale overstap naar een zwaardere functie, kun je ook een horizontale overstap maken. Bijvoorbeeld naar ander werk binnen OIM Orthopedie.

Verlof

Je ontvangt een marktconforme vakantie-uitkering. Daarnaast ontvang je vakantie-uren volgens de voor jou geldende cao.

Pensioen

OIM Orthopedie is aangesloten bij twee verschillende pensioenfondsen, namelijk: PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek). Het verschilt per cao onder welke pensioenfonds je valt. Je wordt hier als nieuwe medewerker automatisch voor aangemeld.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast de financiële beloning bieden we medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • voordeelafspraken met verschillende verzekeraars
  • deelname fietsproject
  • fiscale regeling vakbondscontributie
  • korting op privé aankopen van onze eigen producten of diensten

Leasebeleid

Of je recht hebt op een lease-auto bepalen we op basis van ons leasebeleid. Daar hoort in ieder geval bij dat je minimaal zakelijke 15.000 kilometers per jaar rijdt.

Ondernemingsraad

Het is belangrijk dat werkgever en medewerkers goede afspraken met elkaar maken over de arbeidsomstandigheden, het personeelsbeleid en bijvoorbeeld organisatieveranderingen. Dat gebeurt in de Ondernemingsraad (OR). In onze OR praten medewerkers uit alle divisies mee over het te voeren beleid en de gevolgen voor het personeel. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Daarmee zorgen ze voor een goed evenwicht tussen personeelsbelangen en de belangen van het bedrijf in zijn geheel.

Personeelsvereniging

Wij hebben een personeelsvereniging (PV) met een afgevaardigde in iedere provincie. Iedere provincie organiseert eigen activiteiten met collega’s om onderlinge banden te verstevigen en het thuisfront bij ons bedrijf te betrekken.

Introductiedag

Als nieuwe medewerker of stagiair maak je tijdens de introductiedagen uitgebreid kennis met de OIM sfeer en de organisatie. Samen met andere nieuwe collega’s krijg je de kans om een kijkje te nemen op een andere vestiging en op het hoofdkantoor. Je krijgt uiteenlopende informatie over wie OIM Orthopedie is en waar we voor staan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor al je vragen.