Directie en management

Directie en management

De directie bestaat uit een algemeen directeur, een directeur zorg en een directeur operatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het operationeel, commercieel en financieel beleid (de strategie).

De directeur zorg geeft leiding aan de afdeling zorg en de directeur operatie aan de divisies waar de orthopedisch adviseurs, productie en administratie onder valt. Door goede samenwerking zorgen zij ervoor dat de strategie wordt vertaald naar tactiek en wordt geoperationaliseerd.

Onder de verschillende directeuren vallen managers met elk hun eigen verantwoordelijkheidsgebied. Zoals de manager HRM, manager ICT, divisiemanagers enzovoort.