Directie, managementteam en commercieel team

Directie, managementteam en commercieel team

De directie bestaat uit een algemeen directeur en financieel directeur. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het operationeel, commercieel en financieel beleid (de strategie) van OIM Orthopedie.

Het management team (MT) is verantwoordelijk voor de strategie – het operationeel, commercieel en financieel beleid – van OIM Orthopedie. In het MT zitten de directie, divisiemanagers, de manager zorgcontractering en business development en operationeel manager OI.

Het commercieel team (CT) is verantwoordelijk voor het commercieel beleid. In het CT bepalen directie, divisiemanagers, manager zorgcontractering en business development, een business analist en een marketing manager gezamenlijk het commerciële beleid. Zij treden ook op als opdrachtgever voor onderzoek en innovatie.