Zorg Zorg

Zorg

Bij onze afdeling Zorg ligt de nadruk op het maken van keuzes die ertoe leiden dat wij zinnige zorg leveren én onze zorg (product/dienstverlening) harmoniseren. De afdeling Zorg sluit contracten met zorgverzekeraars, ontwikkelt nieuwe zorgdienstverlening, doet onderzoek en innoveert.