Privacy Privacy

Onze privacyverklaring

OIM Orthopedie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving. Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, hebben we hieronder kort voor u samengevat. Daarna vindt u uitgebreidere informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Kort samengevat: zo gaan we met uw persoonsgegevens om

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening:

  • Het verstrekken van een hulpmiddel
  • Leveren van diensten
  • De administratieve afhandeling

Wij wisselen uw gegevens veilig uit met onder andere zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor:

  • Het bevestigen van afspraken per sms of e-mail.
  • Een klanttevredenheidsonderzoek per e-mail.

U kunt ons vragen uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of over te dragen aan een andere organisatie. Dit is zo geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.