Wijzigingen in de hulpmiddelenvergoeding in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Wijzigingen in de hulpmiddelenvergoeding in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Met ingang van 1 januari 2015 zijn hulpmiddelen die gebruikt worden in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ (inmiddels Wet Langdurige Zorg, WLZ) naar de Zorgverzekeringswet en ondergebracht in een DBC die zorgverzekeraars hebben afgesloten met instellingen. Wij merken dat dit voor veel onduidelijkheid zorgt bij instellingen. In de nieuwsbrief die u hiernaast kunt downloaden informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen en leest u hoe wij u kunnen ondersteunen bij de inkoop van hulpmiddelen en het regelen van de aanvragen hiervoor bij de juiste bekostiger ervan. Dan heeft u daar geen omkijken meer naar.

Link naar uitleg Zorginstituut Nederland (voorheen het CVZ)
In de nieuwsbrief hiernaast verwijzen wij u naar een uitleg van het Zorginstituut Nederland. U vindt deze hier.