Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Je klachtenformulier wordt door onze Kwaliteitsafdeling doorgestuurd naar de verantwoordelijke manager. De betreffende manager onderzoekt de oorzaken die tot jouw klacht hebben geleid en zoekt naar een passende oplossing. Hierover neemt de betreffende manager binnen 3 weken contact met je op. Dit voorstel zal hij tevens schriftelijk bevestigen.

Beroep

Wij doen er alles aan om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht je onverhoopt geen overeenstemming vinden over de oplossing voor je klacht, dan kun je beroep aantekenen bij de directie van OIM Orthopedie: directie@oim.nl of Postbus 215, 9200 AE Assen.

Klachtencommissie NVOS-Orthobanda

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing kunnen komen, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor orthopedische instrument- en schoenmakerijen en leveranciers van therapeutisch elastische kousen waar wij bij zijn aangesloten. Zij doen geen uitspraken over financiële tegemoetkomingen. Een klachtenformulier en voorwaarden kun je opvragen via klachten@nvos-orthobanda.nl of per post aan Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen, Postbus 120, 3760 AC in Soest. Telefoonnummer: 035-6037964.

Geschillencommissie

Ben je na inschakeling van de Klachtencommissie NVOS-Orthobanda nog steeds niet tevreden over de afhandeling van je klacht, dan wordt de geschillencommissie van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH) ingeschakeld. De SEMH heeft tot doel leveranciers in de gezondheidszorg te kwalificeren. Daarnaast heeft zij het doel het imago van deze leveranciers in de markt te bevorderen en waarborgen te bieden aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoge levering van hulpmiddelen. Je kunt de geschillencommissie van de SEMH bereiken via info@semh.info of per post aan: Secretariaat SEMH, Postbus 526, 2400 AM in Alphen aan de Rijn. Telefoonnummer: 0172-414814.

Klachtencommissie podotherapie, NVvP

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing kunnen komen, dan kun je je specifiek voor klachten over podotherapie wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor podotherapeuten. Je kunt je klacht kosteloos voorleggen aan hun Patiënten Advies Commissie. Deze commissie bestaat uit een aantal podotherapeuten aangesloten bij de NVvP. Noordse Bosje 18, 1211 BG Hilversum.

Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Heeft inschakeling van de Patiënten Advies Commissie niet tot een oplossing geleid, dan kun je je richten tot de Landelijke Klachtencommissie Eerstelijn. Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

De Patiënten Advies Commissie en Landelijke Klachtencommissie voor Paramedici kunnen geen bindende uitspraak doen. Wil je een bindende uitspraak, dan kun je een andere procedure volgen. Meer informatie hierover kun je vragen bij een patiënten- of consumentenorganisatie. NPCF, Postbus 1539, 3500 BM in Utrecht.