Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Je klachtenformulier wordt door onze Kwaliteitsafdeling doorgestuurd naar de verantwoordelijke manager. De betreffende manager onderzoekt de oorzaken die tot jouw klacht hebben geleid en zoekt naar een passende oplossing. Hierover neemt de betreffende manager binnen 3 weken contact met je op. Dit voorstel zal hij tevens schriftelijk bevestigen.

Beroep

Wij doen er alles aan om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht je onverhoopt geen overeenstemming vinden over de oplossing voor je klacht, dan kun je beroep aantekenen bij de directie van OIM Orthopedie: directie@oim.nl of Postbus 215, 9200 AE Assen.

Klachtencommissie Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing kunnen komen, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van ECKG. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en wordt erkend door de SEHM. Voor elke klacht bestaat de commissie uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal één inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor. Een klachtenformulier en voorwaarden kun je vinden op www.eckg-klachten.nl. Klachten kunnen ook per e-mail worden gestuurd naar klachtenbehandeling@eckg-jd.nl. Of per post naar Lombokstraat 20, 2022 BJ in Haarlem t.a.v. de ambtelijke secretaris.

 

Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Heeft inschakeling van de Patiënten Advies Commissie niet tot een oplossing geleid, dan kun je je richten tot de Landelijke Klachtencommissie Eerstelijn. Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

De Patiënten Advies Commissie en Landelijke Klachtencommissie voor Paramedici kunnen geen bindende uitspraak doen. Wil je een bindende uitspraak, dan kun je een andere procedure volgen. Meer informatie hierover kun je vragen bij een patiënten- of consumentenorganisatie. NPCF, Postbus 1539, 3500 BM in Utrecht.