BRUCE evo evaluator BRUCE evo evaluator

Heeft u interesse in de BRUCE evo evaluator?

Neem contact met ons op!

BRUCE evo evaluator

Het leveren van bewezen effectieve zorg is voor OIM Orthopedie een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de overheid wordt de nadruk op wetenschappelijk onderbouwde zorg steeds groter. Wij vinden het daarom belangrijk om de meerwaarde van onze orthopedische hulpmiddelen aan te kunnen tonen. Dat doen wij door te investeren in onderzoek, soms door sponsoring maar ook door onze medewerking aan onderzoeken te verlenen. Een volgende stap in de validering van onze zorg is de aanschaf van de BRUCE evo evaluator. Dit unieke meetinstrument wordt ingezet om objectief onderzoek te doen naar de effectiviteit van orthesen.

Op zoek naar de perfecte match tussen cliënt en orthese

Om de loopvaardigheid te verbeteren, bijvoorbeeld na een trauma in de hersenen, worden vaak enkel-voet orthesen voorgeschreven. Een orthese kan overactiviteit van bepaalde spieren tegengaan, of juist een gebrek aan spierfunctie compenseren. Het design en het materiaal bepalen de mechanische eigenschappen van een orthese, zoals de stijfheid. Deze mechanische eigenschappen bepalen op hun beurt het onderliggende werkingsmechanisme waarop de orthese zich gebaseerd. Zo kunnen carbon orthesen bijvoorbeeld energie opslaan in het begin van de standfase, zodat die later wordt teruggegeven om de afzet te ondersteunen. De hoeveelheid energie is afhankelijk van de stijfheid en de bewegingsuitslag die de orthese maakt tijdens de standfase. Iedere patiënt is anders en niet iedereen ervaart dezelfde beperkingen tijdens het lopen. De verscheidenheid aan orthesen sluit goed aan op de grote verschillen in onderliggende problematiek Het is aan het behandelend team, waaronder de arts en instrumentmaker, om de perfecte match tussen klant en orthese te maken.

De stijfheid van een orthese is een belangrijke factor

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest met als doel deze optimale match te ontrafelen. Deze onderzoeken hebben de effectiviteit van orthesen met een verschillende stijfheid onderzocht in diverse doelgroepen, zoals cerebrale parese, neuromusculaire aandoeningen, post-poli, HMSN en MS. Uit al het onderzoek blijkt dat de stijfheid van een orthese een belangrijke parameter is om de effectiviteit op het looppatroon, balanshandhaving en de loopvaardigheid te optimaliseren. De optimale stijfheid hangt af van een heleboel patiënt-specifieke factoren en is nog moeilijk te voorspellen, maar kan wel individueel bepaald worden.

BRUCE evo evaluator: dé stijfheidsevaluator

OIM Orthopedie is nauw betrokken geweest bij de genoemde onderzoeken en we vinden het belangrijk om de inzichten in onze dagelijkse praktijk te implementeren. Dit willen we doen door onder andere de stijfheid van orthesen in kaart te brengen. In samenwerking met het Amsterdam UMC en de TUDelft hebben we vanaf nu beschikking over de BRUCE evo evaluator. Dit apparaat is dé stijfheidsevaluator die wetenschappelijk getest is op betrouwbaarheid en validiteit. Er zijn maar twee andere apparaten op de wereld beschikbaar en wij zijn de enige instrumentmakerij die zelf over dit apparaat beschikt. We zijn ontzettend trots dat we met de BRUCE evo evaluator de mechanische eigenschappen van onze orthesen kunnen evalueren.

We leggen een database aan

In 2021 willen we de mechanische eigenschappen, voornamelijk de stijfheid, van onze orthesen inzichtelijk maken in een database. Hiermee kunnen we orthesen optimaal matchen met de specifieke karakteristieken van iedere klant. Zodat iedereen voorzien wordt van de voor hem of haar meest optimale orthese. Op deze manier zetten we weer een belangrijke stap richting bewezen effectieve orthesezorg: een effectief hulpmiddel op basis van wetenschappelijke onderbouwing.

Dienstverlening

In de loop van 2021 zullen de BRUCE evo evaluator ook gaan inzetten voor andere dienstverlening. In samenwerking met onze academische partners, zetten we hem ook graag in voor wetenschappelijk onderzoek om de orthesezorg nog verder te optimaliseren. Neem bij interesse contact op  met orthesen@oim.nl of download de brochure.

BRUCE evo evaluator

Het leveren van bewezen effectieve zorg is voor OIM Orthopedie een belangrijke drijfveer. Wij vinden het daarom belangrijk om de meerwaarde van onze orthopedische hulpmiddelen aan te kunnen tonen. Een volgende stap in de validering van onze zorg is de aanschaf van de BRUCE evo evaluator. Dit unieke meetinstrument wordt ingezet om objectief onderzoek te doen naar de effectiviteit van orthesen.