Meer informatie Meer informatie

Meer informatie bij patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Heb je vragen op sociaal of emotioneel gebied, dan kan een maatschappelijk werker of patiëntenvereniging je verder helpen.

Patiëntenverenigingen Polio

Spierziekten Nederland 
Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat Spierziekte Nederland om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek en goede voorlichting en informatie. Spierziekte Nederland is een vereniging voor, maar vooral ook van mensen met een spierziekte. De leden spelen binnen de vereniging een belangrijke rol.

ME/cvs Vereniging 
De ME/cvs Vereniging is een patiëntenvereniging die de belangen behartigt van patiënten die lijden aan Myalgische Encefalomyelitis (polio) en van hun naasten. De ME/cvs Vereniging geeft onder andere informatie over de ziekte ME, onderzoek- en behandelmethoden, en over de nieuwste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Verder strijdt de vereniging ervoor dat de ziekte ME erkend wordt als een ernstige invaliderende lichamelijke aandoening, zodat patiënten toegang krijgen tot onderzoeken, behandelingen en voorzieningen waar zij wel baat bij kunnen hebben, maar die momenteel niet vergoed worden.

Patiëntenvereniging Spina bifida en CP

BOSK 
De BOSK is de vereniging van mensen met een handicap en hun ouders. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen ven mensen met een motorische handicap. Het werkterrein van de BOSK is de afgelopen jaren breder geworden, maar het gaat altijd om mensen die vanaf hun jeugd/geboorte gehandicapt zijn. De Bosk wil mensen met een beperking volwaardig laten deelnemen aan de maatschappij.

Patiëntenverenigingen hersenen

Hersenstichting 
De Hersenstichting draagt actief bij aan gezonde hersenen. Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden. Daarom laten de stichting wetenschappelijk onderzoek doen, voeren ze innovatieve projecten uit en dragen ze bij aan goede patiëntenzorg.

Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder'
De Nederlandse CVA-vereniging komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA (beroerte) hebben gehad of iemand in hun omgeving hebben die door een CVA is getroffen. De vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een beroerte verder te leven.

Vereniging Cerebraal
De Vereniging Cerebraal behartigt de belangen van mensen die een vorm van niet aangeboren hersenletsel hebben en hun naaste omgeving. Zij geeft voorlichting, biedt individuele begeleiding en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van coma en niet-aangeboren hersenletsel.

Niet Aangeboren Hersenletsel vereniging 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een ongeluk, een beroerte of een ziekte. De NAH vereniging staat lotgenoten met Niet Aangeboren Hersenletsel bij.

Overig

Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN) 
De Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN) is bedoeld voor mensen en kinderen die zelf of in hun nabije familiekring te maken hebben met de beperking Erbse Parese, ook bekend als Plexus Brachialis Letsel. De vereniging wilt meer bekendheid geven aan het Erbse Parese en de behandelmogelijkheden. Ze behartigt de belangen van patiënten, geeft voorlichting, verzorgt lotgenotencontact en steunt wetenschappelijk onderzoek.