Een liner, wel of niet vergoed? Een liner, wel of niet vergoed?

Een liner, wel of niet vergoed?

Alle zorgverzekeraars hanteren verschillende normen bij de vervanging van je liner. Je orthopedisch adviseur kan je verder informeren. Een liner is zeer gevoelig voor inscheuren als deze niet volgens de beschreven instructies wordt aan- en uitgedaan. Als dit is gebeurd, kan de zorgverzekeraar de kosten voor vervanging bij je in rekening brengen.