Vergoeding Vergoeding

Vergoeding

Een redressiehelm, wel of niet vergoed?

In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat de precieze vergoeding die je ontvangt voor de redressiehelm.

Een redressiehelm wordt niet meer in alle gevallen vergoed. Zorgverzekeraars vergoeden kosten wel wanneer bij een kindje sprake is van een asymmetrische afplatting van het achterhoofd (plagiocefalie) of afplatting centraal op het achterhoofd (brachycefalie) in combinatie met een vroegtijdige sluiting van de schedelnaden (craniosynostose). De behandeling valt dan volledig onder de verantwoordelijkheid van de medisch specialist. In dat geval valt deze onder de basisverzekering, als onderdeel van medisch specialistische zorg. Dit houdt in dat de leverancier de kosten voor de redressiehelm zal doorberekenen aan het ziekenhuis.

Is er geen sprake van craniosynostose?

Dan wordt de redressiehelm niet vanuit de basisverzekering vergoed. Echter, een aantal zorgverzekeraars biedt een vergoeding vanuit hun aanvullende verzekering. Wij adviseren bij je zorgverzekeraar te informeren naar de exacte voorwaarden en vergoedingen of raadpleeg onze vergoedingenwijzer. Uiteraard kun je ook bij ons terecht voor een redressiehelm als deze niet (volledig) vergoed wordt.