Controle en nazorg Controle en nazorg

Controle en nazorg

Zelf dagelijks controleren tijdens de startfase

De EVO is zo gemaakt dat het een corrigerende werking kan hebben op de voet en het onderbeen wanneer er sprake is van deformatie (vervorming) of een dreigende deformatie. De EVO oefent op bepaalde plaatsen druk uit op de voet en het onderbeen. Bij het in gebruik nemen van de EVO is het verstandig dit volgens een opbouwschema te doen. Vanwege deze druk moet de voet en het onderbeen in het begin regelmatig gecontroleerd worden.

Opbouwschema dragen orthese

Je kind kan bijvoorbeeld starten om de eerste dag de spalk dertig minuten te dragen. Deze tijd kun je iedere dag een beetje verlengen, tot je de gebruiksduur hebt bereikt die is afgesproken met de arts. Controleer tijdens deze opbouwfase de voet en het onderbeen op drukplekjes.

Controleer goed op drukplekken

Drukplekken kun je het beste waarnemen nadat de EVO vijfentwintig minuten uit is. Plekken op de voet en het onderbeen die dan nog behoorlijk rood zijn, noemen we drukplekken. Deze kunnen voorkomen op de binnen- en de buitenenkel, de buitenste voetrand en aan de binnen- en buitenzijde van het hielbeen. Bij aanhoudende roodheid van de huid en blaarvorming moet je de EVO laten controleren. Je kunt dan een afspraak maken op het technisch spreekuur of bij onze vestiging.

Pijn is een teken van drukplekken

Een tweede indicatie dat de EVO drukplekjes geeft, is natuurlijk wanneer je kind klaagt over pijn tijdens het gebruik. Bij pijn tijdens gebruik van de EVO's altijd contact opnemen en een afspraak maken.

Klachten door gewenning of slechte pasvorm?

Probeer tijdens de startfase bij eventuele klachten te achterhalen of het gaat om gewenning (want de EVO heeft een corrigeerde werking op de voet en het onderbeen) of dat de pasvorm niet optimaal is. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. 

Controle van de EVO na 2 weken

Meestal 2 weken na de aflevering heeft je kind een controleafspraak, waar we samen de EVO evalueren.

  • Hoe gaat het met het opbouwschema voor het gebruik en hoe reageert je kind hierop?
  • Is de spalk functioneel en wordt het gestelde doel bereikt?
  • Hoe is het met de pasvorm van de EVO?
  • Zijn er aanpassingen nodig aan de EVO?
  • Geeft de EVO voldoende stabiliteit tijdens staan en/of lopen?
  • Heeft de confectieschoen wel de juiste pasvorm of is het je niet gelukt confectieschoenen te kopen? Indien dit noodzakelijk is, plannen wij je zoon of dochter in op het spreekuur van onze orthopedische schoenmaker.

Mocht je in dit stadium nog vragen hebben over het gebruik van de EVO, dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

Halfjaarlijkse controle

In de meeste gevallen wordt na afloop van de controle een halfjaarlijkse controleafspraak gemaakt. Een controleafspraak kan ook gemaakt worden voor na 4 maanden, dit is afhankelijk van de groei van je kind.

Nazorg

Mocht je tussentijds vragen hebben over de EVO of zijn er technische problemen, neem dan contact met ons op.

Problemen? Neem contact op voor een afspraak

Wanneer je kind tussentijds problemen heeft met het dragen, kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Je kunt op het technisch spreekuur (dit is in combinatie met de arts) een afspraak maken of bij ons op de vestiging. Het is belangrijk dat de EVO de juiste steun geeft en nog steeds goed past. Als blijkt dat de EVO niet meer voldoet, omdat bijvoorbeeld een onderdeel is versleten, dan passen we dit aan of maken we indien nodig een nieuwe EVO.