Controle en nazorg

Controle en nazorg

Afhankelijk van je hulpvraag en het hulpmiddel ontvang je van je medisch specialist een uitnodiging voor een controleafspraak. Dit is meestal enkele maanden nadat je je enkelorthese hebt ontvangen. Als deze afspraak op het technisch spreekuur is, dan zijn onze instrumentmaker en de medisch specialist altijd bij deze afspraak aanwezig en controleren zij of je orthese goed zit en of je klachten verminderd zijn.

Nazorg: jaarlijkse controle

Daarnaast ontvang je jaarlijks van ons een uitnodiging om te controleren of je enkelorthese nog voldoet. Het is belangrijk dat je orthese de juiste steun geeft en nog steeds goed past. Als blijkt dat je orthese niet meer voldoet, omdat bijvoorbeeld een onderdeel is versleten, dan passen we dit voor je aan of maken we indien nodig een nieuwe.

Wanneer je problemen hebt met de enkelorthese, kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld wanneer drukplekken niet binnen 45 minuten verdwijnen en blijven terugkeren. We maken dan een controleafspraak met de instrumentmaker om een oplossing te zoeken voor je probleem.