Vergoeding & gebruiksduur

Vergoeding & gebruiksduur

Wanneer blijkt dat een silversplint noodzakelijk is voor je algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), wordt deze meestal door je zorgverzekeraar vergoedt. Wanneer een ander type orthese hetzelfde doel kan bereiken zal daar hoogstwaarschijnlijk voorkeur aan worden gegeven.

Silversplints gaan over het algemeen erg lang mee. Veel verzekeraars gaan uit van een gebruikstermijn van 36 maanden, en je mag een nieuwe als de pasvorm of de correctie niet meer goed is. Kijk voor de zekerheid wel naar je eigen polisvoorwaarden.

Alle vergoedingen door zorgverzekeraars op onze website