Controle en nazorg Controle en nazorg

Controle en nazorg

Wij controleren je korset op een goede werking. Je adviseur maakt afspraken over een eventuele nacontrole en evaluatie. Het is belangrijk dat het korset de juiste steun geeft en goed past. Uiteraard kun je altijd een afspraak maken als er problemen zijn.

Nazorg: jaarlijkse controle

Het is belangrijk dat je orthese de juiste steun geeft en nog steeds goed past. Wij adviseren om ieder jaar een controleafspraak te maken. Onze orthopedisch adviseurs controleren je orthese dan op mankementen. Als blijkt dat je orthese niet meer voldoet, omdat bijvoorbeeld een onderdeel is versleten, dan passen we dit voor je aan of maken we indien nodig een nieuwe. Je bent van harte welkom.