Vergoeding Vergoeding

Vergoeding

Een korset, wel of niet vergoed?

Voor de vergoeding van (stoffen) korsetten door de zorgverzekeraar geldt dat er sprake moet zijn van een permanente (levenslange) noodzaak om het hulpmiddel te gebruiken en dat het probleem niet op eenvoudigere wijze (bv. door fysiotherapie of leefstijladvies) is op te lossen. Meestal moet het korset vooraf worden aangevraagd bij je zorgverzekeraar. Indien het korset door een medisch specialist wordt aangevraagd voor tijdelijk gebruik of om een periode voorafgaand aan een rugoperatie te overbruggen, dan vallen de kosten voor het korset onder het budget van het ziekenhuis. Raadpleeg de polisvoorwaarden of de vergoedingenwijzer.

De mogelijkheid voor een 2e korset

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat je een tweede korset krijgt. In dat geval kunnen wij een gemotiveerde aanvraag doen bij je zorgverzekeraar. Bekijk hiervoor ook je polisvoorwaarden en het Reglement Hulpmiddelen van je zorgverzekeraar.