Scoliosebrace Scoliosebrace

Scoliosebrace

Een scoliosebrace, wat is dat?

Een scoliosebrace is een soort korset, dat je kind onder zijn of haar kleding draagt wanneer er sprake is van scoliose: een zijdelingse kromming in de rug. Scoliose kan allerlei klachten veroorzaken. Zolang je kind in de groei is, kan een scoliosebrace deze kromming in de rug corrigeren door tegendruk te geven. De behandeling heeft tot doel verergering te voorkomen. De scoliose verdwijnt niet door de brace.

Je behandelend arts schrijft een brace voor als de kromming in korte tijd verergert tot meer dan 20 graden. De behandeling duurt bij jonge mensen tot het einde van de groei.