Het maken Het maken

Het maken van je prothesekoker

Wij beginnen het maken van een beenprothese met het maken van de prothesekoker. Dit is het deel van de prothese dat om je stomp past. Je stompkoker maken wij uit een transparant plaatmateriaal. Wij verwarmen dat in een oven. Als het voldoende vervormbaar is, trekken we het onder vacuüm over het gipspositief. Omdat het materiaal doorzichtig is, kunnen wij straks bij het passen de pasvorm goed controleren. Wij kunnen het materiaal eventueel opnieuw verwarmen voor het uitvoeren van kleine correcties.

Wij bewaren je gipsmodel om later een definitieve stompkoker te kunnen maken. Aan de stompkoker verbinden wij een adapter. Hieraan kunnen wij een groot aantal onderdelen van prothesesystemen koppelen. Als wij alle onderdelen hebben gemonteerd en de maatvoering hebben gecontroleerd, kun je de stompkoker komen passen. Voor het maken van je eerste koker hebben wij minimaal 5 werkdagen nodig.