Amputatie Amputatie

Amputatie

Ieder jaar ondergaan ruim 3000 Nederlanders een amputatie van hun arm of been. Een traumatische ervaring, niet alleen voor de geamputeerde maar ook voor zijn of haar directe omgeving. Lichamelijk en geestelijk is een amputatie een zware belasting. Niet alleen verliest iemand de functies van een lichaamsdeel, ook de zichtbaarheid ervan roept soms sterke emoties op bij anderen. Ook bij niet-direct zichtbare amputaties is bij de getroffene en zijn of haar naasten vaak sprake van een soms jarenlang rouwproces en een verwerking van het verlies.

Aanleiding voor een amputatie

Van alle mensen die jaarlijks in Nederland een amputatie ondergaan, is 80% 65 jaar of ouder. Vaak is een amputatie het gevolg van diabetes en vaatziekten. Van alles is geprobeerd om de symptomen te bestrijden, maar soms is amputatie nog de enige uitweg. Voor deze patiënten kan een amputatie een opluchting zijn. Ze worden eindelijk verlost van maandenlange pijn en andere ongemakken.
 
Van de ouderen kiest bijna de helft voor een prothese. Op jongere leeftijd is de oorzaak voor een amputatie vaak een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of een kwaadaardige aandoening. Zij verliezen van het ene op het andere moment een deel van hun arm of been en daarmee hun mobiliteit. De amputatie van een arm leidt tot verlies van de armfunctie in dagelijkse activiteiten. Het onverwachte verlies van een ledemaat is een grote schok.

Daarnaast wordt een aantal mensen geboren met een verkorte arm of een onvolledig been. Bij hen is geen sprake van een amputatie, maar zij komen vaak dezelfde problemen tegen als mensen met een amputatie.

Het aantal mensen dat een hand- of armamputatie ondergaat, is aanzienlijk kleiner dan het aantal dat een (deel van een) been verliest: enkele tientallen per jaar.

Een prothese via de orthopedisch instrumentmaker

Wanneer je na een amputatie kiest voor een prothese, kom je in contact met onze orthopedisch adviseur ofwel orthopedisch instrumentmaker. Meestal is dat al in het ziekenhuis of revalidatiecentrum op een gezamenlijk spreekuur met jou, je behandelend revalidatiearts en je fysiotherapeut. Meer informatie vind je op onze prothesepagina.