Guillain-barré syndroom Guillain-barré syndroom

Guillain-barré syndroom

GBS is een aandoening van de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen en de gevoelszenuwen die van de huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan. Gevoelsstoornissen, spierzwakte en verlamming kenmerken het Guillain-barré syndroom. Waar de ziekte zich bij de een uit in lichte verschijnselen, heeft een ander last van een tijdelijke volledige verlamming waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken.

Kenmerken en symptomen

Verschijnselen ontstaan vaak plotseling en nemen snel in ernst toe. Het kan in je gevoelszenuwen of je bewegingszenuwen ontstaan. In het eerste geval krijg je last van gevoelloosheid, tintelingen, een slapend gevoel en schokjes en tintelingen aan handen en voeten. Bij aantasting van bewegingszenuwen krijg je last van spierzwakte, krampen en/of verlammingsverschijnselen. Verlamming treedt vaak het eerst op in de benen.

Omdat de ziekte onvoorspelbaar is en zomaar kan optreden, ervaren patiënten het als heftig en beangstigend. Je kunt wel van de ziekte genezen.

Oorzaken

GBS is een onbedoelde reactie van je eigen immuunsysteem. De reactie volgt vaak op een verkoudheid, diarree of keelontsteking. Je afweermechanisme valt je zenuwen aan. Waardoor deze reactie ontstaat, is niet bekend.

Behandeling

Het is niet eenvoudig om de diagnose GBS te stellen. Het doet zich in veel verschillende vormen voor. Aanvullend onderzoek is daarom bijna altijd nodig. Omdat in een vroeg stadium niet te voorspellen is hoe het verloop van de ziekte zal zijn, wordt, wanneer de diagnose gesteld is, een ziekenhuisopname aangeraden. Meestal wordt men opgenomen op een Intensive Care afdeling, zodat de ademhaling en andere lichaamsfuncties voortdurend kunnen worden gecontroleerd. De behandeling richt zich op het terugdringen van de ontsteking van de zenuwen en de spierzwakte en op het voorkomen van complicaties. Na ontslag uit het ziekenhuis leren patiënten door revalidatie weer bewegen. Een enkel-voetorthese kan hierbij helpen. Je behandelend arts kan je hiervoor doorverwijzen naar een van onze orthopedisch instrumentmakers.