Kinderverlamming Kinderverlamming

Kinderverlamming

Kinderverlamming is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Er zijn meerdere soorten poliovirussen en de ernst is afhankelijk van het soort virus. Veel polio infecties (90-95%) verlopen zonder ernstige ziekteverschijnselen.

Kenmerken en symptomen

Polio geeft een licht 'griepachtig' ziektebeeld met niet-specifieke symptomen, zoals: malaise, moeheid, geprikkeldheid, hangerig gevoel, soms wat koortsig, vaak een wat pijnlijke keel, neusverkoudheid of lichte hoofdpijn. Klachten van het maagdarmstelsel kunnen ook voorkomen.

In sommige gevallen kan na een eerdere verbetering een plotselinge verslechtering ontstaan met pijn in de ledematen en spierpijn. In dit stadium vindt of een totale genezing plaats of er ontstaan voor polio typische verlammingen. De verlammingen ontwikkelen zich snel en binnen twee tot drie dagen hebben zij hun maximum bereikt. Als de verlammingen beperkt blijven tot de spieren van de ledematen en romp zijn er weinig complicaties. Deze zijn dan voornamelijk van orthopedische aard.

Wanneer de hersenzenuwen zijn aangetast, zijn de verschijnselen zeer ernstig en alarmerend, zo kunnen er slik- en ademhalingsmoeilijkheden ontstaan. De kans op overlijden bij deze ernst van de ziekte is 2-10%. Vooral ademhalingsproblemen kunnen zorgen voor een fatale afloop.

Sommige patiënten ontwikkelen vele jaren na de acute ziekte opnieuw spierzwakte, pijn, atrofie en vermoeidheid. Dit staat bekend als het post-polio-syndroom en komt voor bij naar schatting 20-30% van de poliopatiënten. De klinische diagnose wordt bevestigd in het laboratorium door bloed en/of ontlasting onderzoek.

Oorzaken

Besmetting vindt voornamelijk plaats via gezonde dragers van het virus via de ontlasting of kleine speekseldruppeltjes. Het menselijk maagdarmkanaal is het belangrijkste reservoir voor het virus.

Uit voorzorg worden kinderen gevaccineerd. Tegenwoordig is het grootste deel van de bevolking ingeënt tegen polio.

Behandeling

In het geval van orthopedische klachten komen kinderen met polio bij de orthopedisch schoentechnicus of orthopedisch instrumentmaker terecht voor mogelijke ondersteuning van de verlamde lichaamsdelen. De specialist kan je kind naar ons doorverwijzen.